Search

Robot vs menneske?

"When machines do everything , what am I going to do? its a good question. If machines can do everything, then how are humans going to make a living? How are we going to make a living? How are are we going to to pay the rent or mortgage or put food on the table? How are we going to survive when the software eats all the knowledge work?"

(What to do when machines do everything. 2017)


Helt siden den industrielle revolusjonen har automatiseringen tatt helt av mener mange. Til og med i dag ser vi hvordan ting i hverdagen var automatiseries eller hvordan arbeidsoppgavene våre blir erstattet av roboter. Alt fra Alexa, Siri og uber er eksempler på dette. det store spørsmålene vi som studerer digital markedsføring kan stille oss er hvordan vil dette være med på å påvirke hvordan en bedrift organiserer seg. Hvordan vil dette påvirke fremtiden vår? Kan en robot ta over jobben min?


Disse robotene er mer intelligente enn oss mennesker, de er selvlærende og mer nøyaktig enn det vi er. Systemet de bruker er regelstyrt, som gjør det ganske umulig for dem å gjøre feil. De følger algoritmer, AI som er kunstig inteligens og maskinlæring. Men selv om en maskin regnes som smartere enn ett menneske kan det erstatte oss? i boken beskrives Denne utviklingen er noe som beskrives som en kapitalistisk drømt og et mareritt for arbeiderklassen. Forskere er svært uenige om den kunstige intelligensen er en trussel for menneske eller ikke. Noen mener den kan hjelpe oss og at vi mennesker burde tilpasse oss. Andre snakker om etikk, og noen mener at robotene en dag kommer til å ta over.

Hva ville du gjort om du hadde fått tilgang til rimeligere, bedre kvalitetsarbeid og mer effektivitet?

Begrepet "Polarization" brukes av økonomer og forklarer arbeidsstyrke når middelklasse jobber krever en høyere kompentanse og mer ferdigheter. Flere middelklasse jobber ser ut til å forsvinne. Og "dårligere jobber" krever få ferdigheter, mens de øverste jobbene krever et ganske høyt nivå.

I en episode av TED sier (David Autoher, jobb økonom") at det i fremtiden vil være flere jobber, men at de gode jobbene vil kreve mer utdanning. Middelklasse jobbene vil minke og at employment polarization kommer til å skape utfordringer for samfunnet. Dette truer oss til å bli ett mer stratifisert samfunn. På den ene siden vik vi ha høye utdannet profesjonelle som gjør den "viktige" jobben, på den andre siden vil det være ett stor andel av dårlige jobber.


Anbefaler å lese denne boks, veldig spennende og relevant til studie.


Fem spesifikke tilnærminger "Getting AHED in the age of the new Machine

Formålet til booket "what to do when machines do everything" er å hjelpe leseren med å nå suksess I overgangstiden vi er i. I boken har de skrevt om en modellen AHEAD som skal hjelpe oss, modellen er basert på jobb med over 2000 globale bedrifter. Boken nevner 5 tydelige steps for å vinne over det systematiske systemet.

  1. Automatisering: Hvordan Netflix automatisere og tar over for blocbuster retail store. Eller hvordan uber tar over taxi bransjen. Ett annet eksempel er hvordan netthandel av matvarer, tar over dagligvarebransjen

  2. Halo: Hvordan vi studerer folk sine online vaner ved hjelp av data, og deretter retter produkter og markedsføring mot dem utifra hva vi har undersøkt.

  3. Enhance: Se på det nye systemet som en kollega. Ofte blir man skremt eller gidder ikke å utnytte teknologien på arbeidsstedet fullstendig. Om man ser på automatisering/roboter, som en kollega vil man kunne være mer produktiv på jobb.

  4. Abundance: Betyr overflood. Bruke den nye teknologien for å åpne opp nye marked, et eksempel kan være pris teknikken Henry Ford gjorde for å selge Automobiles.

  5. Discovery: Utnytte AI til å tenke helt nye produkter. Helt ny produkter, ny service til ett etl nytt marked. Vil lede til en helt ny innovasjon. (Frank, Roeherig, Bringe s.10)

Som en oppmuntring sier det ofte at vi hatt vært i en vært i lignende situasjoner før som den industrielle revolusjonen. Markedet har endret seg før, mener at dette gjør oss me produktive men dette stemmer ikke med data.

Forfatterne sier at tittelen på boken er hyperbolsk, og det er ikke sånn at maskiner noen ganger kommer til å gjøre alt for oss.

Det er det ingen som egentlig vil at de skal. Det er vanskelig for en robot og bygge en kunderelasjon som vi gjør. Digital markedsføring er ikke lenger for dem som kan lage nye teknologi/maskiner, men for dem som vet hvordan man kan utnytte teknologien på den beste mulig måten, og utvikle den videre. Mitt tips ville vært og ikke frykte ny teknolgi men heller utnytte den, og bruke den til å gjøre arbeidsoppgavene våre lettere. Om all automatisering er etisk er ett helt annet innlegg. Men det er viktig at vi holder oss oppdatert, og velger utdanninger hvor vi kan lykkes når vi er i en slik endring. I boken står det også at automatisering vil hjelpe til med å skape noen nye jobber også. 12% av jobbene vil bli borte, 13% prosent nye jobber og 75% av jobbene vil bare bli oppdatert med teknologien. Derfor er det bare viktig at vi holder oss oppdatert og velger riktig utdanning. (Frank, Roeherig, Bringe s.35)


Kilder

https://www.youtube.com/watch?v=th3nnEpITz0&t=919s " Will automation take away all our jobs? | David Autor" TED episode anbefaler sterkt å se på den,

"What to do when machines do everything " Malcom Frank. Paul Rohrig og Ben Bringe. 2017.